Tag: прийменник


Прийменники, що вказують на місце / حروف اضافه مکان

Прийменники, що вказують на місце знаходження об’єкта стоять в препозиції до іменника: روی میز “на столі” جلوی صندلی “перед стільцем” کنار پنجره “біля вікна” Також ці прийменники можуть іти у …

Read More

Прийменники в структурі перського речення / حروف اضافه در جمله فارسی

Прийменники традиційно розташовуються в препозиції до іменників, як при цьому не зазнають жодних змін, бо не мають закінчення. Прийменники перської мови доцільно вивчати разом із дієсловами, зважаючи на те, що …

Read More