Loading

Походження назв перських місяців

Назви місяців сучасного перського сонячного року походять від середньоперських (епоха Сасанідів, 226-651 рр.н.е.) , а до того – младоавестійських (епоха Ахеменідів, 558-323 рр.н.е.).

 
1. Фарвардін (فروردین)
Мл.-ав. fravarti, fravashi; сер.-перс. fravardin.
Згідно з іранським “Бундахишном”, ф р о х а р – одна з п’яти складових людської особистості, що після смерті приєднується до ангелів-фраваши, душ усього сущого. У сучасній перській мові збереглося слово فرشته ferešte, що означає “ангел”.

2. Ордібегешт (اردیبهشت)
Мл.-ав. aša vahišta, сер.-перс. ardvahešt.
Слово буквально означає ім’я одного з семи добрих духів зороастризму, покровителя вогню. Можна припустити спорідненість другого елемента назви місяця з новоперським словом بهشت behešt, тобто “рай”.

3. Хордад (خرداد)

Мл.ав. xarvatat, сер.-перс. xordad.
Авестійський Хаурватат (Харватат) – один із семи добрих духів зороастризму, що вважався божеством цілісності і здоров’я.

4. Тір (تیر)

Мл.-ав. tištria, сер.-перс. tir.
Тіштрія – спочатку божество, пов’язане з очікуванням багатого врожаю; персоніфікація зірки Сіріус у сузір’ї Великого Пса. Пізніше Тіштрію ототожнювали з Тірі (планетою Меркурій), звідки маємо і назву сучасного місяця.

5. Мордад (مرداد)

Мл.-ав. amertat, сер-перс. amurdad.
Амуртат – теж один із семи благих духів зороастризму, що опікувався рослинами і символізував безсмертя.

6. Шагрівар (شهریور)
Мл.-ав. xšatra varia, сер.-перс. šahrivar.
Хшатра Ваірья – буквально “достойна могутність”, один із семи добрих духів зороастризму, покровитель металу. Його символ у жертовній церемонії – металічні предмети, котрі використовує жрець.

7. Мегр (مهر)

Мл.-ав. mytra, сер.-перс. myhr.
Митра – солярний бог ще з дозороастрійського пантеону, справедливий суддя у потойбічному світі. У сучасній перській мові є доволі багато спільнокореневих з ним слів, наприклад, مهربان mehrabān, що означає “добрий”.

8. Абан (آبان)
Мл.-ав. apo, сер.-перс. aban.
Можна припустити, що це – одне з божеств вод, і звідси спорідненість із новоперським آب āb, тобто “вода”.

9. Азар (آذر)
Мл.-ав. atar (adar), сер.-перс. adur.
Атар – за зороастрійськими віруваннями, син самого Агура Мазди, божество вогню. Про це є згадка у “Новруз-наме” Омара Хайяма, де описано, що азар – холодний місяць, коли людям потрібен вогонь. Також маємо новоперський відповідник آتش ātaš (āteš), що означає цю стихію та елементи azer, ateš у топонімах, наприклад “Азербайджан”.

10. Дей (دی)
Мл.-ав. datuš, сер.-перс. dai.
У давнину це був місяць, присвячений творцеві, Агура Мазді.

11. Багман (بهمن)
Мл.-ав. vohu manah, сер.-перс. vahman.
Вогу Мана – буквально “блага думка”, покровитель худоби, один із семи добрих духів зороастризму. За легендою про першу зустріч Заратуштри з Агура Маздою, Вогу Мана був провідником і першою божественною істотою, яка явилася пророкові.

12. Есфанд (اسفند)
Мл.-ав. spenta armati, сер.-перс. spandarmad.
Спента Арматі – одне із семи добрих божеств зороастризму. буквально “святе смиріння, благочестя”, символізує спеціальну чисту ділянку храмової землі, де здійснюються обряди.

 

Імена зороастрійських божеств носили також дні кожного місяця, однак ця традиція в сучасному Ірані поступилася поділу на мусульманські дні тижня.

Адмін

About Адмін

  •  

Leave a Comment