Баграм Ґур / بهرام گور

Історичним прототипом Баграма Ґура, головного героя поеми Незамі Ґянджеві, був п’ятнадцятий сасанідський шах Варахран V, котрий правив у 421 – 438 рр. Хоча історичні джерела інформують про мінімальний хист до …

Read More

Прийменники в структурі перського речення / حروف اضافه در جمله فارسی

Прийменники традиційно розташовуються в препозиції до іменників, як при цьому не зазнають жодних змін, бо не мають закінчення. Прийменники перської мови доцільно вивчати разом із дієсловами, зважаючи на те, що …

Read More

Роман Гамада / رمان حمادا

Роман Гамада (Romah Hamada) آقای رمان حمادا مترجم معروف اوکرایینی متخصص در ادبیات کلاسیک بود.  از آخر سده 20 میلادی تا امسال آثار محمد عوفی، عبید زکانی، “بوستان” و گلستان” سعدی شیرازی، …

Read More

Квазі-речення / شبه جمله

Колись Агатангел Кримський порушив цікаве питання про перський вуличний театр, його описи досі не дають спокою багатьом сходознавцям у цілому світі. Жалобні натовпи чоловіків заповнюють вулиці, звідусюди чуються моторошні речитативи та …

Read More

Яблуко: Форуг Фаррухзад і Гамід Мосаддик/سیب: حمید مصدق و فروغ

Гамід Мосаддек حمید مصدق народився в 1940 р. неподалік Есфагану. Економіст за першою освітою, він отримав також диплом із міжнародного права, впродовж тривалого часу викладав і був шанованим юристом, збудувавши …

Read More

Про Чуфут-кале перською / چوفوت قلعه

چوفوت - قلعه – (نام قدیمی- کِر̊ک-اور یا قلعه یهودی) - یک شهر- قلعه قرون وسطی که در منطقه کوهستانی کریمه قرار دارد. در حال حاضر خرابه شده است. چوفوت ...
Read More

Про Кам’янець-Подільський перською / شهرستان باستانی کامیانتس

شهرستان باستانی کامیانتس – پودیلسکی* به فضای خاص خود را ستایش می کند. اینجا روح واقعی قرون وسطی وجود دارد. این شهرستان به نام "گـُل روی سنگ" می نامند. ترکیبی ...
Read More

Запуск екзаменаційної форми

Минулого тижня відбувся запуск екзаменаційної форми для перевірки знань студентів-іраністів за адресою exam.persian.org.ua  Тестові завдання передбачали отримання максимально 25 балів, успішно виконавши завдання з підручників خواندن، فارسی بیاموزیم، لذت خواندن …

Read More

Традиції святкування Ноурузу / مراسم نوروزی

І ранці та багато їхніх сусідів по-особливому ставляться до приходу весни. Традиційне свято початку нового року – Ноуруз – весняне рівнодення, оновлення природи, крок до кращого життя, а, за словами Гафиза Шіразі, …

Read More

Сограб Рагімі. Зі збірки “Лист до тебе” /سهراب رحیمی. از مجموعه “نامه برای تو”

Sohrab Rahimi, іранський письменник, літературний критик і перекладач, загинув 11 лютого 2016 року неподалік міста Мальме у Швеції. Два роки тому українці мали можливість читати його поезії на сторінках “Всесвіту”, “Літератури …

Read More