Loading

Між чемоданом мандрівника і старожитностями…

از میان چمدان مسافر

و عتیقه ها

سال هاست

فراموش

حمل می شوند

اصفهان” رسول معرکنژاد “

 

 

 

 

moarek

Саїд Расул Моарекнежад (1968 р.н.), ісфаганський митець і дослідник впливів міфології на різні галузі мистецтва, автор статей та монографій. Серед його попередніх здобутків є книга «Естетика дитячого малюнка» (2010), явище нове і нехарактерне в іранській традиції образотворчого мистецтва.

moarek1

Нова книга пана Расула має назву «Міф і мистецтво» (2014) і поєднує в нерозривне ціле два давніх захоплення автора. Опираючись на понятійні категорії західного мистецтвознавства, Саїд Моарекнежад здійснив спробу переосмислення витоків та трансформацій міфотворчості з позиції носія іранської культури.

Книга “Міф і мистецтво” вийшла друком у тегеранському видавництві “Мірдашті”. Вона знайомит читача з міфологічними образами у мистецьких творах, згідно з задумом автора, зосереджуючи особливу увагу на скульптурних пам’ятках.

Монографія складається з п’яти частин, у першій з яких традиційно висвітлені загальні положення про міф (اسطوره esture) – понятті і визначення міфу, категорії міфів, міфологічний хронотоп, етіологічні та есхатологічні міфи, відношення між міфом і казкою, епосом, фантазією, сном, знаком і символом, а також вказавки на міф у сучасному світі.

У другій частині книги читаєм стислий огляд міфу в літературі, живописі, архітектурі та скульптурі міста, у фотографії та кінематографі. Виклад проілюстровано короткими описами західних та іранських пам’яток.

У третій частині описані різні підходи міфокритики та напрямки аналізу мистецьких пам’яток: топоаналіз Гастона Башляра, традиційний критичний аналіз та психоаналіз.


Адмін

About Адмін

  •  

Leave a Comment