Archive: Лютий 2019


Прийменники, що вказують на місце / حروف اضافه مکان

Прийменники, що вказують на місце знаходження об’єкта стоять в препозиції до іменника: روی میز “на столі” جلوی صندلی “перед стільцем” کنار پنجره “біля вікна” Також ці прийменники можуть іти у …

Read More