Archive: Червень 2016


Про Кам’янець-Подільський перською / شهرستان باستانی کامیانتس

شهرستان باستانی کامیانتس – پودیلسکی* به فضای خاص خود را ستایش می کند. اینجا روح واقعی قرون وسطی وجود دارد. این شهرستان به نام "گـُل روی سنگ" می نامند. ترکیبی ...
Read More

Запуск екзаменаційної форми

Минулого тижня відбувся запуск екзаменаційної форми для перевірки знань студентів-іраністів за адресою exam.persian.org.ua  Тестові завдання передбачали отримання максимально 25 балів, успішно виконавши завдання з підручників خواندن، فارسی بیاموزیم، لذت خواندن …

Read More

Традиції святкування Ноурузу / مراسم نوروزی

І ранці та багато їхніх сусідів по-особливому ставляться до приходу весни. Традиційне свято початку нового року – Ноуруз – весняне рівнодення, оновлення природи, крок до кращого життя, а, за словами Гафиза Шіразі, …

Read More

Сограб Рагімі. Зі збірки “Лист до тебе” /سهراب رحیمی. از مجموعه “نامه برای تو”

Sohrab Rahimi, іранський письменник, літературний критик і перекладач, загинув 11 лютого 2016 року неподалік міста Мальме у Швеції. Два роки тому українці мали можливість читати його поезії на сторінках “Всесвіту”, “Літератури …

Read More