Loading

Дві перші лекції з історії східного письма

    1. Поняття “писемність”: теорії виникнення, поширення та видозміни. Піктограми, ідеограми, фонограми. Ієрогліфічне письмо єгиптян, види далекосхідного ієрогліфічного письма. Шумерський клинопис.

      2. Ахеменідські написи як першоджерело історії Давнього Сходу. Розшифрування давньоперського клинопису.

3. Складове та силабічне письмо (абугіда). Особливості авестійського письма для фіксації священних текстів.


4.
Адмін

About Адмін

  •  

Leave a Comment