Loading

Прийменники, що вказують на місце / حروف اضافه مکان

Прийменники, що вказують на місце знаходження об’єкта стоять в препозиції до іменника:

روی میز “на столі”

جلوی صندلی “перед стільцем”

کنار پنجره “біля вікна”

Також ці прийменники можуть іти у словосполученні з займенниками:

بین من و تو “між мною і тобою”

У розмовній мові словосполучення згортаються, завдяки займенниковим енклітикам:

زیر پایم “під моїми ногами/моєю ногою”

پشت کامپیوترش “позаду його/її комп’ютера”

 

Адмін

About Адмін

  •  

Leave a Comment